' Belangrijke levensmomenten vragen om bewuste aandacht. '
Afscheid van het leven

Afscheid van het leven

Afscheid van het leven

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met afscheid nemen.
Als het dan zover is, wilt u dat bewust en goed doen. Dat wil zeggen: met zorg, aandacht en respect.
Het kan dan gaan om een uitvaartdienst bij een begrafenis of een crematie.
Ook is het mogelijk om de dienst voor te bereiden als er een levenseinde in zicht is, bijvoorbeeld door ziekte.
Zowel de overledene als de nabestaanden moeten tot hun recht komen.

Goed afscheid nemen is essentieel voor het verwerken van een verlies en geeft troost en kracht voor de toekomst.

De persoonlijke afscheidsdienst biedt u daartoe de mogelijkheid.
U wilt graag dat de uitvaart, of het nu gaat om een begrafenis of een crematie, goed verzorgd is en betekenisvol wordt.

Als ritueelbegeleider bij afscheid  luister ik naar uw verhalen en maak samen met u een persoonlijke afscheidsdienst.
Uw wensen en uw inbreng staan hierbij centraal.
Zo kunnen de vorm en de inhoud van de afscheidsdienst u helpen bij het benoemen en het verwerken van het verlies.

Een persoonlijk symbool van of voor de overledene kan dit geheel versterken.
Samen kiezen we de woorden, liederen, gedichten, beelden en muziek zorgvuldig uit.

Vanuit mijn protestants-christelijke achtergrond kan ik voorgaan in  gebed en/of een Bijbellezing verzorgen.
Desgewenst kan ik de dienst ook voorgaan in het dialect.
Als afsluiting bied ik u nazorg in een of meerdere gesprek(ken).