' Belangrijke levensmomenten vragen om bewuste aandacht. '
Vieren van het leven

Vieren van het leven

Vieren van het leven

Het hele leven bestaat uit momenten van afscheid, gedenken en vieren.
Veel mensen beseffen dat en willen er, in deze tijd van aandacht voor de persoonlijke beleving, op hun eigen manier vorm en inhoud aan geven.

U kunt hierbij denken aan:
- een geboortefeest
- de doop
- een huiselijke ceremonie rondom de communie
- vieren van een speciale verjaardag of jubileum
- een huwelijk of gaan samenwonen
- een verhuizing of afscheid van het werk
- behalen van een diploma of afstuderen
- afscheid nemen als iemand (voor stage) lang op reis gaat

Allemaal momenten in de levensloop om te vieren met een dienst of een ritueel.

In overleg bepalen we wat, waar, wanneer, hoe en met wie dit het best tot uitvoering gebracht kan worden.
Ook hierbij staan uw wensen centraal.