' Persoonlijke levensmomenten betekenisvolle vorm en inhoud geven '
Ritueel begeleiden

Ritueel begeleiden

Wat is ritueelbegeleiden?

Een ritueel is een handeling: er wordt iets gedaan om een belangrijk levensmoment te benadrukken.
Woorden, gebaren, muziek, zang, dans, beelden, voorwerpen kunnen een ritueel vorm en inhoud geven.
Er wordt bijvoorbeeld een kaars aangestoken bij het begin van een (kerk)dienst.
Daarbij kunnen de naam en de gelegenheid genoemd worden.
De nadruk komt zo te liggen op de persoon of de gelegenheid.
Elkaar een hand geven en daarbij een wens uitspreken is ook een ritueel.
Het kan condoleren zijn, maar ook feliciteren: met woorden en gebaren geef je uitdrukking aan je gevoelens.

Het ritueel tilt je als het ware boven het alledaagse uit: het moment staat centraal en wordt benoemd.
Het ritueel, het doen van bepaalde handelingen betrekt jong en oud(er) bij de gebeurtenis.
Het geeft herinnering, kracht en troost.
Het ritueel zorgt voor een transformatie:
vanuit het benoemen van het verleden en heden ontstaat er bemoediging voor de toekomst.

Bij overlijden zijn er rituelen rondom de laatste verzorging, het sluiten van de kist, het uitdragen, de dienst.
In overleg met de uitvaartondernemer en ritueelbegeleider kunt u hier uw eigen rituelen bij maken, zoals u die zinvol vindt.
De plechtigheid wordt ingevuld zoals u dat zou willen.

Bij gedenken staat een persoon, een datum centraal. Door hierbij stil te staan met een (korte) ceremonie, benoemen en herinneren we de persoon, de datum.

Bij vieren gaat het om een feestelijke aanleiding die we extra aandacht willen geven.
Zie ook onder Mijn diensten.